İş Sağlığı ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Alkim Alkali Kimya A.Ş.  ticari ve sanayi tüm faaliyetleri süresince yasal olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymayı,  uygulamayı ve bunu temel yaşam tarzı haline getirmeyi kendisine amaç edinmiştir. 

Bu amaçla önleyici faaliyetlerden başlayarak yasal gerekliliklerinde ötesinde yönetmelik ve uygulamaları ile İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini zamanında ve gerektirdiği seviyede alır, alınmasını sağlar.

İş sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturulması konusunda öncülük yapar, İş sağlığı ve Güvenliği hususlarında sürekli iyileştirici faaliyetlerde bulunur, risklerin önceden görülerek risk seviyelerinin azaltılması konusunda çalışmalar yapar. 

Bu doğrultuda tüm çalışanları ile tam bir iş birliği içerisinde çalışır. 

70. Yıl © 2018 Alkim Alkali Kimya A.Ş. All Rights Reserved. Grifa