Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Hıdır Mehmet Çolpan Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
M. C. Nazım Barbarosoğlu Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

M. C. Nazım Barbarosoğlu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
Hıdır Mehmet Çolpan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
A.Haluk Kora Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 
Ferit Kora Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - (Yönetim Kurulu Üyesi)
E. Hale Kosif Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - (Yönetim Kurulu Üyesi)
Çağla Koçel Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi – (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

M. C. Nazım Barbarosoğlu Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
Tülay Önel Riskin Erkan Saptanması Komitesi Üyesi - (Yönetim Kurulu Üyesi)

70. Yıl © 2018 Alkim Alkali Kimya A.Ş. All Rights Reserved. Grifa