Tarihçe

1948
H. Vedat KORA İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinden Kimya Yüksek Mühendisi olarak 1946 yılında mezun oldu. T.C. Tekel İdaresinde 4 yıl çalıştı.
Afyon Acıgöl'de 17.09.1953 tarihinde İR: 73 no'lu ilk Sodyum Sülfat maden imtiyazı Vedat KORA tarafından alınarak Sodyum Sülfat üretimine başlandı. Firma şahıs Şirketi statüsünde idi, ve İstanbul Ticaret Sicili No: 49.519 ile Hasan Vedat KORA olarak kaydedilmişti. Daha sonra Türk Kimya Sanayiinde bir çok buluşlara imzasını atacak olan Vedat KORA tarafından 15.01.1954 tarihinde Sodyum Sülfattan Soda üretimi ile ilgili ilk patent alındı (Vedat KORA'ya ait toplam 6 patent bulunmaktadır.)
1953
1956
Vedat KORA tarafından Konya Cihanbeyli civarında Bolluk Gölü'nde 1.03.1956 Tarih, İR:2197 no'lu maden imtiyazı alınarak burada da Sodyum Sülfat üretimine başlandı.
Vedat KORA tarafından Eşi Kimya Yüksek Mühendisi Emine Şükran KORA ile birlikte 29.05.1957 Tarihinde İstanbulda 65.070 Sicil no ile Alkali Madencilik Ltd. kuruldu. Mevcut Sodyum Sülfat Maden imtiyazları bu Limited Şirkete devredildi.
1957
1962
14.03.1962 Tarihinde Vedat KORA'nın kardeşi Eczacı Cihat KORA Alkali Madencilik Limited Şirketine Ortak oldu.

Amerikan Essex Interore Inc. firmasıyla ortaklık sonucu İstanbul'da 1963 Yılında Alkim Alkali Anonim Şirketi kuruldu. Alkali Madencilik Şirketinin elindeki tüm maden ruhsatları yeni kurulan bu Anonim Şirkete devredildi.

1963
1965
KONYA - Cihanbeyli'de ilk modern Sodyum Sülfat tesisisi kuruldu.
Amerikan Essex Interore Inc firmasının Türkiyede maden işlerini bırakmak istemesi sonucu hisselerinin tekrar Kora ailesine geri devredilmesiyle Alkim Alkali Anonim Şirketi %100 Kora ailesine ait olmuştur.
1971
1975
Ailemizin büyüğü ve şirketimizin kurucusu H.Vedat Kora'yı 30 Ocak 1975 tarihinde uçak kazasında kaybettik.
Bolluk Gölü kıyısında 30.000 ton / yıl kapasiteli Anidr Sodyum Sülfat tesisleri devreye girmiştir.
1977
1985
Alman Lurgi firmasına anahtar teslim olarak inşa ettirilen tesisler üretime başlamıştır. Bu entegre sülfat tesislerine Koralkim adı konmuştur.
Acıgöl sahilinde son derece modern ve büyük hammadde üretim havuzları (3.5 milyon m2) ana besleme kanalları, dağıtım kanalları, ve pompa istasyonları devreye alındı.
1987
1993
Sodyum sülfat üretiminde dünyada ilk 10 arasına girdi.
İzmir-Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde 55.000 Ton/Yıl kapasiteli Türkiye'nin en büyük ve en modern Birinci Hamur Yazı Kağıdı - Kuşe Kağıdı tesislerinin yatırımına başlamıştır.
1995
1996
Koralkim tesisimize Sodyum Sülfat üretiminde dünyada ilk defa ISO 9002 kalite güvence belgesi verilmiştir.
İzmir - Kemalpaşa Kağıt Tesisleri üretime başlamıştır.
1998
1999
Merkezi İzmir'de olan Alkim Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş. kuruldu.
Mart ayında Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin İş Yatırım tarafından Halka Arzı ve Borsada İşlem Görmeye başlaması. İlk Halka açıklık oranı % 15. ( Halka Arz yöntemi sermaye artışı ile)

Kasım ayında Alkim Kağıt Sanayi A.Ş.'nin İş Yatırım tarafından Halka Arzı ve Borsada İşlem Görmeye başlaması. İlk Halka açıklık oranı % 20. ( Halka Arz yöntemi sermaye artışı ile)
2000
2001
Türkiye'de ilk kez düşük kalorili toz linyit kullanılan Akışkan Yataklı Enerji Santralı Babcock & Wilcox Gama Kazan tarafından inşa edilerek Koralkim tesislerinde devreye girdi. Acıgöl sahilindeki hammadde üretim havuzlarının sayıları ve boyutları artırılarak toplam 7.5 milyon m2'ye ulaştı.
Granül Sülfat Üretimi için tevsii yatırımı gerçekleşti.

Alkim dünyadaki en büyük 6.ncı Sodyum Sülfat üreticisi oldu.
2002
2003
Tekel Yasasının değişimi ve tuz üretiminin özel sektöre açılması ile göl tuzu üretim ruhsatlarını alan şirketimiz tuz üretimine başlamıştır.
Ankara ili Beypazarı - Çayırhan bölgesinde bulunan çok büyük rezervli yeraltı Sodyum Sülfat madenimizin modern yöntemlerle işletilmesini sağlamak için Tübitak ile işbirliği yapılarak Ar-Ge çalışmaları başlamıştır.
2005
2006
Çayırhan bölgesindeki Ar-Ge çalışmaları yeni bir boyut kazanmış, Polonya Chemkop firması ile yeraltı solüsyon madenciliği konusunda faaliyetlerde bulunmak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Konya - Cihanbeyli - Bolluk Sodyum Sülfat fabrikamızın rehabilite ve modernize yatırımı başlamıştır.
Bolluk Sodyum Sülfat fabrikamızın tevsii ve modernizasyon yatırımı tamamlanmış, Ocak 2007'de tesis devreye girmiştir. Kapasitesi 80.000 Ton / Yıl'dır.

Mayıs 2007'de; Onursal Başkanımız, Sn. Cihat KORA, TBMM tarafından Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür.
2007
2008
Eskişehir bölgesinde; 1.180 Hektarlık, önemli rezerve sahip bir Krom maden sahası, Mart 2008'de Devlet İhalesi ile kazanılmıştır. Çevre ve Ormanlar ile ilgili bürokratik işlemler tamamlanmış, konu ile ilgili uzman mühendis ve jeologlar ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.
Temmuz 2009'da; Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Reha KORA TBMM Üstün Hizmet Ödülü almıştır.

Temmuz 2009 da 1993 den bu yana yapılan çok çeşitli Ar-Ge çalışmaları sonucunda Çayırhan'daki Glauberit madenimizin hem ekonomik hem de son derece çevre dostu bir yöntem olan yeraltında patlatma ve bu şekilde küçük parçalara ayrılan Glauberit'in solüsyon madenciliği yöntemi ile ayrıştırılması teknolojisinin uygulanmasına karar verildi, Şirketimiz bu konuda patent başvurusunda bulundu.

Kasım 2009'da, Ankara Çayırhan'da 120.000 ton / yıl kapasitede Sodyum Sülfat tesisi kurulması için yatırım çalışmalarına başlandı.
2009
2010
23 Haziran 2010 Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisinde, Yerel yöneticilerin, Şirket yönetici ve çalışanlarının katılımıyla temel atma töreni yapıldı
14 Ekim 2011 Çayırhan Sodyum Sülfat Tesisi ve maden sahası operasyonlarımız tamamlanmış olup, tesisimizde yüksek kalite ve miktarda sodyum sülfat üretimine başlanmıştır
2011
2015
Maden Sahasında yeryüzüne çıkartılan glauberit madeninin bünyesindeki sodyum sülfat'ın çözelti ile kazanılması için mekanik yöntem - glauberit çözme ünitesi kuruldu.
Çayırhan'da mevcut kapasitenin %40 arttırılarak 150.000 tondan 210.000 tona çıkarılması çalışmalarına başlanmıştır.
2016
2017
Çayırhan kapasite artış yatırımı tamamlanmıştır.

Eskişehirde Krom Konsantre tesisinin kurulmasına başlanmış ve tamamlanmıştır.
70. Yıl © 2018 Alkim Alkali Kimya A.Ş. All Rights Reserved. Grifa