Ticaret Sicil Bilgileri

Ticaret Sicil Bilgileri

Ticaret Bakanlığı Onayı : 20.09.1963 İstanbul 1nci Asliye Ticaret Mahkemesi Kararı 23.09.1963 gün ve 963/584 Karar İstanbul Ticaret Sicil Tescili : 02.10.1963 gün 85309/29311 14 Ekim 1963 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. nin ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK KRONOLOJİSİ

Ticaret Bakanlığı onayı: 20.09.1963 İstanbul 1 inci Asliye ticaret Mah. Kararı 23.09.1963 gün ve 963/584 Karar İstanbul Ticaret Sicil Tescili: 02.10.1963 gün 85309/29311 14 Ekim 1963 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Bu Esas Sözleşmenin

 • Maddesinin değişikliği 21 Mayıs 1973 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 5,8,10,11,12,13,17,18,19,21,23,24 'üncü maddelerin değişikliği ve 22-25'inci maddelerin kaldırılması 20 Aralık 1983 tarih 906 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 4'üncü maddenin değişikliği 29 Mart 1991 tarih 2747 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 3,6,7,16'ncı maddelerin değişikliği 20 Ağustos 1997 tarih 4358 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 6,7,14,16,18'inci maddelerin değişikliği 17 Haziran 1998 tarih 4563 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 6,7'nci maddelerin değişikliği 22 Nisan 1999 tarih 4776 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 3,6,7,8'inci maddelerin değişikliği 07 Aralık 1999 tarih 4935 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • Şirketin Halka açılması ve Sermaye Piyasası Kanunu SPK hükümlerine tabii olmasıyla ana sözleşmesindeki 3,4,5,6,7,9,13,14,16,18,19,20,21,23 ve 24'üncü maddelerin değişikliği 03 Mart 2000 tarih 4996 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
 • 6,7'nci maddelerin değişikliği 02 Temmuz 2002 tarih 5582 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 4'üncü maddedeki değişik 25 Temmuz 2003 tarih 5849 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 22'nci maddedeki değişik 26 Nisan 2004 tarih 6036 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 6,7'nci maddelerin değişikliği 22 Ekim 2004 tarih 6163 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 6,7'nci maddelerin değişikliği 14 Kasım 2008 tarih 7189 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 3,6,7'nci maddelerin değişikliği 15 Nisan 2010 tarih 7544 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 2,3,4,6,8,10,12,13,14,16,17,18,19,22,23,24'üncü maddelerin değişiklikleri ve 25,26'ncı maddelerin eklenmesi 24 Nisan 2012 tarih 8054 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 14'üncü maddenin değişikliği 12 Ekim 2012 tarih 8173 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 9,13,25'inci maddelerin değişikliği ve 27'nci maddenin eklenmesi 19 Nisan 2013 tarih 8304 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
 • 20'nci maddenin değişikliği 27 Ağustos 2014 tarih 8640 nolu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
70. Yıl © 2018 Alkim Alkali Kimya A.Ş. All Rights Reserved. Grifa