Anasayfa Kurumsal Üretim Ürünler Yatırımcılar İnsan Kaynakları Çevre İletişim
    Çevre
    Alkim
   

Bilindiği üzere çevre konusundaki duyarlılık dünyada 1970'li yıllardan , Türkiye'de ise 1990'lı yıllardan bu yana gelişmiştir. Günümüzde çevre konusunda duyarlı olmayan hiçbir firma yoktur. Ancak Alkim, bu konuda sadece Türkiye'de değil, dünyada dahi öncü konumunda olan bir kuruluştur. Kuruluşundan bugüne çevreye hiçbir zararlı atık deşarjı yoktur.

Ege Bölgesi'nde çevre ödüllerinin hemen hemen tamamının her yıl firmamıza verilmesi bunun sonucudur. Tüm Alkim Tesislerinde üretim; çevreye kesinlikle zarar vermeden, aksine çevre ile uyum sağlanarak yapılmaktadır. Tesislerimizin çevresindeki doğal alanların zenginliği, bitki örtüsünün ve çevre konusunda en duyarlı varlık olan kuş çeşitlerinin çokluğu da bunu yıllardır doğrulamaktadır.

Kemalpaşa Kağıt Tesislerimiz bünyesinde kurulan, 365 gün 24 saat çalışan %100 biyolojik arıtma tesisi ülkemizde örnek olarak gösterilen bir çevre koruma ünitesidir.

Elektro filtre - Koralkim tesisleri 

 

 

      

Alkim Kağıt su arıtma tesisi

 

Doğal Sodyum Sülfat çevreye zararsızdır. Toksin içermez. Çevre dostudur.

Hemen hemen tüm tatlı ve tuzlu sularda bulunan sodyum sülfat, doğaya yaygın olarak dağılmıştır. Sodyum ve sülfat iyonları bütün canlı organizmalarda bulunan en yaygın iyonlar arasında yer almaktadır.

Sodyum sülfat, uygun ekolojik profili olan bir maddedir. (2)

Çamaşır deterjanlarında ve ev temizliği ürünlerinde kullanılan sülfatın, çevre ve insan sağlığı için hiçbir endişe yaratmaması gerektiği, yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. (3)

"OSHA Vacated PELs: Sodyum Sülfat- Bu kimyasal da OSHA Vacated PELs'de listelenmez. (4)

Sodyum sülfat, su sitemlerinin oksijen seviyelerinde bir düşüşe sebep olması beklenmez. (5)

Genel olarak, sodyum sülfatın suda veya tortul yaşayan organizmaları üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur. (6)

Uzun vadede, zehir etkisi yapabileceğine dair hiçbir bilgi bulunamamıştır. (7)

Kaynakça:

(1),(2),(3) - Human and Environmental Risk Assessment on ingredients of Household Cleaning products. Substance: Sodium Sulfate, January 2006.

http://www.heraproject.com/RiskAssessment.cfm?SUBID=39

 

(4),(5) - Material Safety Data Sheet for Sodium Sulfate Anhydrous. Iowa State University, Department of Chemistry.

http://avogadro.chem.iastate.edu/MSDS/Na2SO4.htm

 

(6),(7) - IPCS International Programme on Chemical Safety : Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations.

http://www.inchem.org/documents/sids/sids/7757826.pdf 

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Alkim Alkali Kimya A.Ş. Üst yönetimi ve çalışanları olarak bizler, toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın bilinci ile faaliyetlerimizde çevreye duyarlı olacağımızı, çevre kirliliğinin önlenmesini ve çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçla, Alkim Alkali Kimya A.Ş.

 

Çevre ile ilgili yerel ve ulusal, yasa ve yönetmeliklere uyumlu faaliyetler göstermeyi, 

Resmi kurum ve kuruluşlar, tüm çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, ziyaretçiler ve toplumla sürekli işbirliği ve iletişim içinde olmayı,

Birim üretim başına düşen hammadde, enerji ve su kullanımının azaltılması çalışmalarını yapmayı ve tüm kaynakları ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı,

Üretilen her cins atığın miktar ve çevresel etkilerinin azaltılması için önlemler almayı, fabrika sahasında oluşan geri dönüştürülebilebilir veya tehlikeli tüm atıkları güvenli bir şekilde depolamayı, yasal süreler çerçevesinde lisanslı atık taşıma araçları ile akredite bertaraf tesislerine ulaştırılmasını sağlamayı,

Çevrenin ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici, çevre bilinci duyarlılığını artırıcı eğitim, sosyal etkinlik ve faaliyetler düzenlemeyi,

Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, çevre performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve analizler yaptırmayı,

Taahhüt eder.