Magnezyum Klorür Solüsyonu

Göl işletmelerinde, normal sodyum sülfat ve ham tuz üretim faaliyetlerine ilaveten, çeşitli magnezyum bileşiklerinin doğal yöntemlerle elde edilmesine 2007 yılından bu yana başlanmıştır.

Ham tuz üretiminin üst solüsyonu (artık salamurası) ayrı bir havuza alınarak burada magnezyum ve potasyum bakımından zenginleştirilir. Daha sonra magnezyum havuzlarına aktarılan bu solüsyon (işlem görmüş artık salamura) magnezyum klorür ve magnezyum sülfat üretimi için kullanılır.

MAGNEZYUM KLORÜR

Magnezyum klorür üretim kapasitesi yaklaşık 15.000 ton/yıl'dır. Üretim havuzlarına aktarılan solüsyonun miktarı ve ilave edilebilecek yeni üretim havuzları ile bu kapasite yükseltilebilir.

Sıvı Magnezyum Klorür (% 43'lük)

Gelişmiş ülkelerde karayollarında buzla mücadele de uzun yıllardır kullanılmakta olan magnezyum klorür solüsyonu; son birkaç yıldır ülkemizde de kullanılmaya başlanmaktadır. 
Magnezyum klorürün diğer bir önemli uygulaması da duvar panoları - panel bölmeler imalatındaki yeridir. Günümüzde inşaat sektöründe gittikçe daha fazla kullanılmaya başlanan, inşaatın hızını artıran ve  yüksek katlı binalarda bina yüklerini hafifleten, (Yurtdışında 1970'li yıllardan beri kullanılan) duvar panolarında - panel bölmelerde  MgCl2 Katkısı "mukavemet, ateşe dayanıklılık, suya dayanıklılık" kazandırmaktadır. 

Karayolları kullanımı ile ilgili magnezyum klorür solüsyonu broşür

Kullanıldığı Sektörler

buzlanmayla mücadele

70. Yıl © 2018 Alkim Alkali Kimya A.Ş. All Rights Reserved. Grifa