TuzNaCl

Tuz Kanununu yürürlükten kaldıran 4683 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile şirketimiz yasal müracaatlarını yaparak maden sahalarımız için tuz üretim izinleri alınmıştır. Alınan Tuz İsletmeleri izinlerini müteakiben 2002 yılında başlanılan Tuz Yatırım çalışmaları sona ermiştir. Tuz, şirketimiz imtiyazına ait göllerden 2. mineral olarak çıkmaktadır. Şirketimiz, Tekel'den sonra tuz üretimi yapan ilk şirkettir. Ham Tuz, diğer bütün tuz türleri ve çeşitleri için ( Ham tuz, yıkanmış tuz, kurutulmuş gıda ve sayi tuzu, rafine gıda ve sanayi tuzu, v.b ) temel çıkış noktasıdır.

Alkim; 2002 Yılında başlattığı tuz yatırım çalışmalarını ve planlanan tuz üretim havuzları inşaatlarını; İlk aşamada Konya-Cihanbeyli işletmelerinde 2004 yılında, Afyon-Acıgöl işletmelerinde ise 2005 - 2006 döneminde tamamlamıştır. 

Afyon-Acıgöl Tesislerinde 2006 yılında başlatılan tuz üretim havuzları inşaatlarına daha sonraki yıllarda devam edilmiştir. Ön buharlaştırma havuzlarımızın büyüklüğü 1,3 milyon m2'ye, üretim havuzlarımız 4.2 milyon m2'ye toplamda 5,5 milyon m2'ye ulaşmıştır. Böylelikle Acıgöl'den yıllık Ham Tuz üretim kapasitemiz 150.000 ton civarına yükselmiştir. 

Konya - Cihanbeyli tesislerinde ise; 3,72 milyon m2 olan tuz üretim sahamızda yıllık 40.000 ton civarı ham tuz üretme kapasitemiz bulunmaktadır. 

Koralkim Sodyum Sülfat tesislerimize entegre edilen yeni Tuz üniteleri 2007 Kasım ayından itibaren Rafine Tuz ve Kurutulmuş Tuz deneme üretimleri yapılmıştır. Üretilen tuzların 11079 TSE Sanayi Tuzu Kalitesi ve TSE ve Türk Gıda Kodeksi Kalitesine uygunluğu Tübitak ve Hıfzıssıhha Enstitülerinde yapılan analizler ile tescil edilmiştir. Üretim kapasitemiz Kurutulmuş Tuz için yıllık 30.000 Ton / Yıl , Rafine Sofra Tuzu için 30.000 Ton / Yıl'dır.

Tuz sektörü ile iştigal edenler ham tuzu satın alıp, bunu hammadde olarak kullanıp diğer tuz çeşitlerini üretmektedirler. Ham tuz ayrıca bu ham hali ile Karayolları ve Belediyeler tarafından kış günlerinde buzlanmaya karşı kullanılmaktadır. 

Ürünlerimiz, 11079 TSE Sanayi Tuzu Kalitesi ve TSE ve Türk Gıda Kodeksi Kalitesine uygundur.

 

Ürün özelliklerimizi görmek için tıklayınız

Kullanıldığı Sektörler

Gıda ve Mutfak

Gıda sektörünün bütün kollarında Endüstriyel ve Gıda katkı maddesi olarak üretim aşamasında kullanılır. Ayrıca mutfaklarımızın vazgeçilmezidir. ( Zeytin, Tursu, Salamura v.b. tuzu olarak kullanılmaktadır. )

Tekstil

İplik, kumaş boyama kısmında ve su rejenerasyonunda çok önemli bir kullanım alanı vardır.

Buzlanmaya Karşı

Ülkemizde kış mevsiminin zor geçmesi sebebiyle karla mücadele için, karayolları ve belediyelerde ham tuz olarak kullanmaktadırlar.

Deri

Deri tuzlama ve saklamada çok önemli bir yere sahiptir.

Kimya ve Sağlık

Kimya: Bir çok kimya kurulusunda, Deterjan sektöründe; sıvı deterjan inceltmede ve bulaşık makinelerinde kullanıldığı gibi, büyük kimya kuruluşlarında da ayrıştırmada kullanılabilir. 

Sağlık: Serum basta olmak üzere, diyaliz üniteleri ve ilaç yapımında önemli yere sahiptir.

Yem Sanayisi

Büyük, küçük bas hayvan yemi ve tavuk yemi üreten sanayi kuruluşlarında yem tuzu olarak kullanılmaktadır.

70. Yıl © 2018 Alkim Alkali Kimya A.Ş. All Rights Reserved. Grifa