Yönetim Kadrosu

Yönetim Kadrosu

Nihat Erkan
Grup İdari Koordinatörü
Mülkiye
İlhan Kınacı
Genel Müdür
Kimya Y. Mühendisi
Hakan Acun
Teknik Müdür
Kimya Yüksek Mühendisi
Mustafa Güresti
Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler ve Muhasebe
İktisat
Sonay Demirer
Genel Müdür Yardımcısı / Yurtdışı Satış
Jeofizik Mühendisi - MBA
Kerim Oygur
Genel Müdür Yardımcısı / Yatırım ve Finansman
İşletme - MBA
Ferruh Çalışkan
İnsan Kaynakları Müdürü
İktisat
Çağla Koçel
Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi
İktisat
Fikret Varol
Bilgi Teknolojileri Müdürü / Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi
İşletme
Ünal Arık
Dazkırı Müessese Müdürü
Makine Mühendisi
Talip Aydeniz
Cihanbeyli Müessese Müdürü
İdari Bilimler
Mehmet Gül
Çayırhan Müessese Müdürü
Elektrik Mühendisi
Galip Çavdar
Maden Müdürü
Maden Mühendisi
Ayhan Bilgili
Eskişehir Krom İşletme Müdürü
Maden Mühendisi
Ümit Çelik
Ticaret Müdürü
İşletme
Ayten Gügercinoğlu
Yurtiçi Satış Yöneticisi
Pazarlama - İşletme
S. Yıldız Pay
Yönetim Kurul Sekreteri
İşletme
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetim
M. Yüksel Kadıoğlu
Kurumlar Vergisi Tam Tastik Denetimi
YMM
70. Yıl © 2018 Alkim Alkali Kimya A.Ş. All Rights Reserved. Grifa